Ιστορία

Εξερευνήστε Ιστορία Ιστορία

Ιστορία

Ιστορία

Η Αμοργός στην αρχαιότητα υπήρξε ένας από τους πρώτους σταθμούς των Ιώνων στο πέρασμά τους προς την κυρίως Ελλάδα. Πλήθος λειψάνων (λίθινα εργαλεία, τάφοι, κούροι, νομίσματα, σημαντικά κτιριακά ευρήματα) μαρτυρούν την κατοίκηση του νησιού ήδη από το 3200 π.Χ.(Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός) και τις θέσεις τριών αρχαίων πόλεων με αυτόνομο πολίτευμα και δικό τους νόμισμα: Η Αιγιάλη στα βόρεια, η Μινώα στο κέντρο του νησιού και η Αρκεσίνη στα νότια, όλες χτισμένες στα δυτικά παράλια, όπου η μορφολογία και οι φυσικοί όρμοι ευνοούσαν την ανάπτυξη παράλιων οικισμών και οχυρών.

Η Αμοργός οφείλει το όνομά της στο θαλάσσιο φυτό με το όνομα Αμούργιον το οποίο αποτελούσε την πρώτη ύλη πορφυρής χρωστικής ουσίας με την οποία χρωματίζονταν οι περίφημοι Αμοργιανοί χιτώνες, το εμπόριο των οποίων ξεκίνησε από την αρχαιότητα και συνεχιζόταν έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Η Η Αμοργός, πατρίδα του γνωστού κατά την αρχαιότητα ποιητή Σιμωνίδη, ιστορικά αναφέρεται επίσης με τα ονόματα Υπερία, Πατάγη, Παγκάλη, Ψυχία, Καρκησία.